distopya nedir distopya ne demek

Distopya (anti-ütopya, Yunanca: dystopia), çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılır. Ütopya olarak tanımladığımız ideal ve mükemmel bir toplum ve düzen düşlemenin zıddıdır. Distopya günümüzde veya gelecekte sistemin kötüleşeceğini, düzenin insanları terörize edip bildiğimiz anlamda bütün toplumsal bağların yok olacağını öngören karamsar bir bakış açısına sahip kurgudur. Distopik bir toplum otoriter - totaliter bir devlet modeli ya da benzer bir başka baskıcı sistem altında karakterize edilir.
Kelime ilk defa John Stuart Mill tarafından kullanılmıştır. Filozofun Yunanca bilgisi göz önüne alınırsa, kelimeyi "ütopyanın tersi" olarak değil, "kötü bir yer" anlamında kullandığı anlaşılır.
Yunanca bir ön-takı olan dys/dis, "kötü", "hastalıklı" ya da "anormal" anlamını taşır; ou takısı ise "yok", "değil" anlamına gelir ki, ütopya (outopia) Yunanca'da "olmayan yer" demektir. Aslında ütopya, "güzel yer" anlamına gelen Eutopia'ya bir gönderme yapar (eu öntakısı "iyi, güzel" anlamı katar). Yani distopya ile ütopya, dysphoria ile euphoria'nın birbiriyle karşıt olduğu gibi karşıt değildir.