el falı bak el falı nasıl bakılır el falı bakma

Ellerimiz, avuçlarımızdaki çizgiler, parmaklar ve tırnaklar karakterimizin, hedeflerimizin ve kaderimizin ipuçlarıdır. Bu mesajları bir kez öğrendiğinizde, tüm gücünüzü daha zengin ve dolu bir yaşam için kullanabilirsiniz.

Hepimiz geleceğe çeşitli umutlarla bakarız ve o, orada, tam ellerimizin içindedir. El falının gerçek önemi kaderinizi anlamanızda yardımcı olmasında yatmaktadır.

Güçlü ve zayıf yanlarınızı, yeteneklerinizi ve sınırlarınızı anlamada, tüm çok benli kişiliğinizi geliştirmede size yardımcı olur. "Ben neysem oyum", diyebilirsiniz; fakat neyseniz o olabilmeniz için, önce ne olduğunuzu bilmeniz gerekir.

El falı sanatı (şiromansi, chirognomonie) Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek kadar uzak bir geçmişi olan bir gizli bilimdir. Özellikle Bohemyalılar (çingeneler) tarafından uygulana gelmiştir. Okültistler de (gizli bilimciler) bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

Eskiden, sol elin ruhsal doğaya (karanlık yan) ve sağ elin de aktif doğaya (aydınlık) ait olduğu kabul edilirdi. Daha sonra, karanlık ile kötünün yanlış bağdaştırılması sonucu sol el karanlık güçlerle özleştirildi. Kötü (sinister) sözcüğünün orijinal karşılığı "sol"dur. El ve iskambil falını Batı’da kuşaklar boyu sürdüren çingeneler geleneksel olarak sol eli okurlar. Bunun nedeni belki, sol elin, kişinin ezoterik ya da gizemli yanını temsil etmesi, belki de ‘kalbe daha yakın’ olmasıdır.

Şimdi sol elimizi, avuç içi bize dönük tutalım. Boy olarak tüm diğerlerinden uzun olan orta parmak, kaderi temsil eder ve avucun içinde dikey bir çizgiyle devam eder; bu çizgi kader çizgisidir. İnsanın, varlığı süresince izleyeceği yolun bir resmidir bu.

Yüzük parmağı, -ki buna Apollon derler- sanat ve talihi temsil eder. Merkür adı verilen serçe parmağı ise, bilimi ve tüm faaliyetlerdeki hesabı (ticaret, oyun vs.) temsil eder. Sanat ve bilim, insanın iki soyut eğilimini oluştururlar.
İşaret parmağı (Jüpiter) her türlüsünden maddi hırsı temsil eder; baş parmak (insanın kendisi) insanın dayanıklı iradesini, mantıklılığını ve karakteristik cesaretini temsil etmektedir.

Bir kişi hakkında ilk hükme varabilmek için, esas olarak ele alınan orta parmağa göre en uzun olanın hangi parmak olduğuna bakmak gerekmektedir. Şayet işaret parmağı yüzük parmağını geçiyorsa, kişi pozitif değerlere ülküsel değerlerden daha çok önem veriyor anlamında yorumlanmaktadır. Para, o kişi için, şan ve şereften daha önemlidir. Bunun tersine, yüzük parmağı işaret parmağını geçiyorsa, şahıs kuramsal olanı uygulamalı olana, şan ve şerefi paranın katı imkanlarına tercih ediyor anlamındadır. Şiromansi yapanların karakter üzerindeki ilk hükümleri bu şekilde gerçekleşir.

Bir elin ayasındaki temel çizgiler:

* Bir elin ayasındaki temel çizgiler:
* Hayat Çizgisi (canlılığı ve uzunluğu)
* Akıl Çizgisi (zeka gücünü ve zihinsel durumu)
* Kalp Çizgisi (duygusal durumu)

İkinci derecede ve her elde görünmeyen çizgiler:

* İkinci derecede ve her elde görünmeyen çizgiler:
* Kader Çizgisi (kaderin size verdikleri)
* Şöhret Çizgisi (başarı ve topluma mal olmak)


El tipleri:

* Su (uzun parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç)
* Hava (uzun parmaklar, kare şeklinde avuç)
* Toprak (kısa parmaklar, kare şeklinde avuç)
* Ateş (kısa parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç)

Hayat Çizgisi
Hayat çizgisi baş parmağın alt tarafında kavis şeklinde olan bir çizgidir. Kısa bir hayat çizgisi genellikle ömrün kısa olacağına işarettir. Aksine uzun ve Baş parmağın alt tarafını hemen hemen tamamen kavrayan, bariz, net bir hayat çizgisi uzun bir ömür işaretidir. (Şekil 1)


Akıl Çizgisi

Avucun hemen ortasından geçen dümdüz ve kuvvetli bir akıl çizgisi daima sağduyuyu ve meslekte, pratik meselelerde başarıyı gösterir. (Şekil 1)
Kalp Çizgisi
Kalp çizgisi duygularınızı, sevme ve sevilme yeteneğinizi aşkınız konusunda yaşayabileceklerinizi gösterir. Genellikle güçlü ve derin bir çizgi aşka ve sevgiye olan düşkünlüğünüzü gösterir.

Kalp çizgisi baş çizgisinin üzerinde, orta ve işaret parmaklar arasında başlar ve avucunuzun sonuna kadar gider.

Bu çizgi üzerindeki özel işaretler yaşamınızdaki önemli olayları belirtir. Olayları daha iyi incelemek için bu çizgiyi 3 parçaya ayırmak bize çok yardımcı olacaktır. (1) gençliği (2) olgunluk çağınızı (3) yaşlılığınızı gösterir. (Şekil 1)
Şekil 1


Böyle bir çizgi normal ve mutlu bir aşk yaşamını gösterir. (Şekil 2) Bu kalp çizgisi akıl çizgisinden daha bariz, daha derin ise aşkın yahut iç dünyasının daima ön planda geldiğine yorumlanır. Kalp çizgisi ile akıl çizgisinin her ikisi de derin ve uzun ise, bu bir insanın bütün hayatını başkalarının iyiliğine adayacağına yorumlanır.
Şekil 2


Kalp çizgisi orta parmağın ortasında başlıyorsa bu aşkta bencil ve materyalist bir bakış açısını gösterir. (Şekil 3)
Şekil 3


Eğer bu çizgi kalınca ve bütün avuç içinizi kaplıyorsa kendinizden yüksekte olanlara karşı büyük bir saygı besliyorsunuz demektir. Eğer bu çizgi resimdeki gibi akıl çizginize paralelse bu duygularınızı çok iyi kontrol edebildiğiniz manasına gelmektedir.(Şekil 4)
Şekil 4


Eğer bu çizgi uzun ve kıvrıksa (özellikle yukarı doğru) bu sizin romantik bir kişiliğe ve sıcak bir yapıya sahip olduğunuzun bir göstergesidir. Sevgiye koşullar ne olursa olsun evet diyeceğiniz manası çıkarılabilir. (Şekil 5)
Şekil 5


Kısa bir çizgi aşka karşı fazla ilgili olmadığınız manasına gelir. Eğer bu çizgi kısa güçlü ve derinse daha durgun bir kişiliğin göstergesidir. (Şekil 6)
Şekil 6


Dalgalı, zincirli yada kesik bir kalp çizgisi çok fazla aşk ilişkisini gösterir ancak bir ciddiyet söz konusu değildir. (Şekil 7)
Şekil 7


Bu çizgideki bir yıldız evliliğinizde çok mutlu olacağınızın göstergesidir. (Şekil 8)
Şekil 8


Çizgide olabilecek bir daire depresyona işarettir. (Şekil 9)
Şekil 9


Duygusal kayıp kırık bir çizgiyle sembolize edilmiştir. Bu tür kayıplar bir ilişkinin ölümle sonuçlanması gibi şeyler olabilir.(Şekil 10)
Şekil 10


Aşkta mutluluk yukarı doğru çizgilerin bir sonucudur. Aşağı doğru çizgiler düş kırıklıklarını sembolize eder. (Şekil 11)
Şekil 11


Sevdiğiniz birinden korunma isteği çift çizgiyle işaret edilmiştir. (Şekil 12)
Şekil 12