ay düğümü

AY DÜĞÜMÜ NE DEMEK?
Ay Düğümleri fiziksel nesneler değil, matematiksel noktalardır. Ay’ın, Dünya etrafındaki yörüngesinin ekliptiği kestiği noktalardır. Ay kendi ekseni etrafındaki hareketi sırasında ekliptiği 2 kere keser. Biri Kuzey’e doğru hareketi sırasında, diğeri ise Güney’e doğru hareketi sırasında. Kuzey Ay Düğümü; Ay’ın yörüngesinde ilerlerken ekliptiği Kuzey’e doğru hareketi sırasında kestiği noktadır. Güney Ay Düğümü ise; Ay’ın yörüngesinde ilerlerken ekliptiği Güney’e doğru hareketi sırasında kestiği noktadır. Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü her zaman tam karşıtlık açısı içindedirler (180˚). Yani Kuzey Ay Düğümü 5˚ 10’ Koç Burcunda ise Güney Ay Düğümü de 5˚ 10’ Terazi Burcunda yer alır. Ay Düğümleri daima geriye doğru hareket ederler. Günlük hareketleri yaklaşık olarak 3˚dir. Zodyak’taki bir döngülerini ise 18,6 yılda tamamlarlar.

KARŞITLIK AÇISI BU KONUMDA NEYİ GETİRİR?
Karşıtlık açısı genel anlamıyla zorlayıcı ve meydan okuyucu olarak bilinse de aslında dualitenin bir yansımasından başka bir şey değildir.
Karşıtlık iki enerjinin çatışmasıyla ortaya çıkar. Bu açı, aynı konunun iki farklı yönünü görmekte zorlanır ve karşı koyar. Bu nedenle çelişki doğar. Karşı koymakta ısrar edersek bu gerilim daha da artacaktır. Bu açı yüzleşmeyi gerektirir. Yüzeyde anlaşmazlık iki zıt fikrin ya da konunun uyuşmaması şeklinde görülse de daha derin bir seviyede anlaşmazlık, kişi ve kişinin başkalarına yansıttığı bilinçaltı arasında gerçekleşir. Kişinin zıtlaştığı ya da anlaşamadığı konu, yüzleşmesi gereken fakat net olarak göremediği kendisidir. Buda dengelenmesi gereken karakteristik özelliklerdir.
Siyah-beyaz, iyi-kötü, artı-eksi, yin-yang üç boyutlu Dünyamızda birbirinden farklı ve taban tabana zıt enerjiler olarak algılansalar da özlerinde her iki uç da aynıdır ve birdir. Birleşimlerinden ‘Birlik’ oluşur.
Karşıtlık açısının en iyi kullanımı iki ucu dengelemekle sağlanır. Böylece bir konuya takılıp kalmaktansa her iki enerjiyi de dengeleyerek ufkumuzu genişletmiş oluruz. Burada her iki taraf da aynı şeyi istemektedir fakat her ikisinin konuya yaklaşımları farklıdır. Her iki tarafta olayları birbirlerinin bakış açısıyla görebilse iki tarafla da çalışılabilir ve her iki ucun istediği ortak noktaya ulaşabiliriz.

AY DÜĞÜMLERİNİN ANLAMI
Ay Düğümleri harita içindeki dinamikler içinde Batı mitolojisinde yer almayan tek öğedir. Ejderha ile bütünleştirilen Ay Düğümleri Hint Mitolojisine dayanmaktadır. Geleneksel astroloji Ay Düğümlerine daha fazla önem vermektedir. Kuzey Ay Düğümünün, Caput Draconis – Rahu (Ejderin Başı), geleneksel astrolojide Jüpiter özelliklerini yansıttığı söylenir. Hayatımız boyunca deneyimleyeceğimiz bütün iyi şeyleri simgeler. Buna başarı, ilerleme ve kişisel tatmin de dahildir. Fakat bu özellikler günümüzde çoğu zaman yanlış anlaşılıp fiziksel boyuttaki başarı ve ilerlemeyle karıştırılır. Halbuki buradaki başarı ve mutluluk tamamen ruhsal boyuttadır. Güney Ay Düğümünün, Cauda Draconis – Ketu (Ejderin Kuyruğu), ise geleneksel astrolojide Satürn özelliklerini yansıttığı söylenir. Bu konum ise hayatımız boyu karşılaşacağımız kötülükleri simgelemektedir. Yine buradaki yanılgı, kötülük olarak nitelendirilen temaların fiziksel boyutta ‘felaket’ niteliğinde olmadığıdır. Yani buradaki temaslarda ve transitlerde kişilerin başına felaketler gelmeyecektir. Anlatılmak istenen kötü; ruhun kendini gerilettiği, ilerleme kaydetmediği alanı gösterdiği için geleneksel astrolojide çok olumsuz olarak nitelendirilir. Kimi zorlu karmalarda, kişinin ruhsal çağrısına direnmesinden dolayı başına bu fiziksel anlamdaki kötülükler de gelebilir. Fakat asıl anlatılmak istenen, kişinin ruhsal anlamda geri çekilişidir.
Astrolojik anlamda Ay Düğümleri sürekli olarak devam eden yaşamı anlamanın en temel yoludur. Pek çok astrolog ise, Ay Düğümlerinin haritanın geri kalanından daha fazla önem taşıdığına inanır. Ay ve Güneş’in yanı sıra haritanın diğer öğelerine bakmaksızın Ay Düğümleri kişinin bütün yaşamının amacını açığa vurabilir. Çünkü Ay Düğümleri, ruhun yolculuğunu anlatmaktadır. Bu bir anlamda ruhun izlediği yolu açığa çıkarırken haritanın geri kalan dinamikleri bu yolculuğun nasıl yapıldığıyla ilgili ek bilgiler verecektir. Çünkü hayat daha geniş bir bağlamda görülemezse kişilik ve yaşam çok az şey ifade edecektir. Ay Düğümlerinin yerleşimi ruhun bu hayat için seçmiş olduğu karmik dersleri gösterir. Kişi ruhsal gelişimini sağladıkça hayatına yeni anlamlar katacak yeni pencereler açacaktır. İnsanoğlu hep ‘Neden?’ olduğunu merak eder ve cevapları bulup tahminlerde bulunmak için her zaman tarihe yönelir. Kişi ne zaman geçmiş köklerini düzgün bir şekilde yapılandırırsa geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Ay Düğümleri ruhun nereye çekildiğini gösterir. Güney Ay Düğümü kişiyi geçmişe Kuzey Ay Düğümü ise kişiyi geleceğe çeker. Hayat bu ikisinin harmanlanmasıdır. Kişinin şimdiki reenkarnasyonu geçmişten geleceğe intikalinin bir sembolüdür.
Ay Düğümleri fiziksel nesneler değillerdir ve kendi başlarına haritada kişilik üzerine bir etki yapamazlar. Ay Düğümleri gezegenlerden açı alır fakat direk olarak gezegenin kendini ifade edişini etkileyemez. Daha çok ruhun bu hayattaki amacıyla ilgili ipuçları verebilirler. Bazen Ay Düğümleri haritadaki kişisel gezegenlerle birleşim halinde olabilirler ve bu durumda kişinin fiziksel boyuttaki kendini ifadesi ve ruhsal anlamdaki eğilimleri çok bariz bir şekilde birbiriyle bağlantıda olur.


GÜNEY AY DÜĞÜMÜ
Güney Ay Düğümü astrolojide kişinin geçmişini sembolize eder. Bu tam olarak bir tek reenkarnasyon değildir. Daha çok çözümlenmemiş geçmiş olayların, fikirlerin ve davranışların her reenkarnasyon boyunca birikmesi sonucu şimdiki hayatı oluşturması anlamını taşır. En güçlü kökleşmiş davranış kalıpları burada bulunur. Bu sebeple geçmiş bütün birikimleri bu hayatta büyük ölçüde değiştirebilmesi çok güçtür. Bu sebeple kişi dönem dönem Güney Ay Düğümünde dinlenir. Burası rahat ettiği bir ev ortamı gibi tanıdıktır. Bazı Güney Ay Düğümleri (özellikle Sabit Burçlarda yer alanlar) kısıtlayıcı olacaktır. Fakat bazıları da geçmişteki birikimleriyle geleceği besleyebilecektir.
Güney Ay Düğümü ruhun geçmiş hayatlarından taşıdığı ve sahip olduğu hediyeler gibidir. Geçmiş hayatlardan edindiği dersler, yetenekler, pek çok yıl boyunca kazanmak için uğraştığı ve ihtisas yaptığı becerileri gösterir. Bu ruhun yaşayıp, tecrübe edip artık bitirmiş olduğu konuları gösterir. Bu konuyla ilgili daha fazla ilerlemeye gereksinimi kalmamıştır. Bu nedenle bu alana fazlaca eğilmek bu hayatında ruhu ileri götürmeyecektir. Ruh yeniden enkarne olup Dünya’da tekrar yaşamayı seçtiği için daha öğrenecek pek çok şeyi var demektir. Güney Ay Düğümü de bir dinlenme yeri olarak görülebilir. Teneffüse çıkabiliriz ama hala okulda olduğumuzu unutmamamız gerekir.
Hiç kuşkusuz haritanın en zayıf noktalarından biri Güney Ay Düğümüdür. Çünkü aynı zamanda zaafımız olan noktaları gösterir. Bırakmış olduğumuz izler hala oradadır ve geçmiş yaşamların alışkanlıklarını bize göstermektedir. En görünür ve en dirençsiz yoldur. Buna rağmen yüzyıllar boyu tuttuğu olumsuz özellikleri de ruhunda barındırmaktadır. Güney Ay Düğümü, geri dönüp uzun uzun bakacak kadar güvenlidir fakat artık bu yönde atılacak bir adım kalmamıştır. İnsanoğlunun merakı da onu geri çeken öğelerden biridir. Geçmişe ait en ufak bir geriye dönüş sahnesi kişinin bilinç düzeyinde hatırlanınca bu kişiyi geriye döndürüp daha fazlasını araştırmaya sevk eder. Bunu hem mantık seviyesinin algılayamayacağı boyutlarda hem de fiziksel boyutun dışında, sezgisel ve duygusal boyutta deneyimlemek isteyecektir. Dolayısıyla istemeyerek geçmişi şimdiki realitesi yapacaktır. Böylelikle başka bir zaman boyutunu deneyimlemiş olur. Fakat bu kişinin ruhunun gelişiminde hiçbir rol oynamaz çünkü geçmiş deneyimler kişi hatırlasa da hatırlamasa da farklı bir bilinç düzeyinde ruhunda izlerini taşımaktadır. Güney Ay Düğümünü ancak bir ‘Anı Bankası’ olarak kullanılabilir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ
Kuzey Ay Düğümü sembolik olarak geleceği, yeni ve yaşanmamış deneyimleri gösterir. Bu kişinin aradığı fakat ona göre yeni olan bir döngüdür. Dolayısıyla bilinmeyenin getirdiği korkuları da yanında taşır. Bu konumun ruhun gelişmesi için kendine çeken çekici bir etkisi de vardır. Kişinin varlığının en derin seviyelerinde bu alana doğru bir yönelim vardır. Bu noktaya ulaşmada gösterilen her çaba kişiye bolluk ve ruhsal gelişim sağlayacaktır. Kuzey Ay Düğümü kişinin şimdiki reenkarnasyonu için ulaşmak istediği en yüksek alandır. Bu sebeple içinde bulunduğu burcun ve evin en üst özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Yeni tecrübeler kişi için yalnızlık hissi oluşturabilir ve kişi tam olarak nereye adım attığını bilmiyor hissine kapılabilir. Fakat içinde bulunduğu sınavdan cesareti sayesinde geçmeyi başarırsa kendi varlığının özüyle yüzleşecek ve ruhsal alanda giriştiği her bir maceradan yeni tecrübeler edinerek çıkacaktır. Bu nokta çoğu zaman kişi için ulaşılması imkansız bir zirve gibi de görünebilir. Kişi bu noktaya ulaştığını düşündüğü her zaman zirvenin biraz daha yukarda olduğunun farkına varacaktır. Bu aslında sonsuz bir süreçtir. Tıpkı ruhun yolculuğunda olduğu gibi… Her zaman kişiden daha fazlasını talep edecektir ve kişi geçmişinden getirdiği tortuları tamamen temizleyemediği sürece Kuzey Ay Düğümüne tam olarak ulaşamayacaktır. Bununla birlikte buraya yaklaştığı her adım kişiyi daha iyi hissettirecektir. Kişinin, huzurlu bir şekilde, artık ona olumlu bir amaç için hizmet edemeyen geçmişindeki olumsuz alışkanlık ve anıları bırakabilmesi gerekmektedir. Pek çok kişi Kuzey Ay Düğümüne ulaşır fakat her zaman gidilecek biraz daha yolu vardır. Buda sonsuzluğu temsil eden Tanrı’ya giden yoldur.
Güney Ay Düğümü ruhun geçmiş derslerini simgelerken Kuzey Ay Düğümü ruhun şimdiki derslerini simgeler. Yani Güney Ay Düğümü karma ile ilgiliyken Kuzey Ay Düğümü de dharma ile ilgilidir.
Kişi hayatının bazı dönemlerinde Kuzey Ay Düğümüne sıçrar. Fakat orada fazla kalmak istemez çünkü tanımadığı ve bilmediği bir ortamla karşılaşır. Orada tanıdık hiç kimse yoktur. Sonra dinlenmek ve tanıdık bir ortama geri dönmek için Güney Ay Düğümüne geri dönebilir. Burada biraz dinlendikten, Güney Ay Düğümünün haritasında simgelediği konularla haşır neşir olduktan sonra tekrar Kuzey Ay Düğümüne sıçrayabilir. Bu aradaki gidiş gelişlerde önemli olan her iki enerjiyi de dengeleyebilmektir.
Kuzey Ay Düğümü çok fazla rahat edilen bir yer olamayabilir ama ruhun gitmeyi seçtiği bir yerdir. Ruhun ulaşmak istediği noktadır. Kuzey Ay Düğümü tepe çakrasıyla bağdaştırılır. Güney Ay Düğümü ise diğer 6 çakra ile bağdaştırılır. Fiziksel hayatta ve geçmiş hayatlarda deneyimlenen enerjileri barındırır. Tepe çakrası ise ruhun bağlantısını ve seçimini gösterir.
Kuzey Ay Düğümü, nerede olduğumuzu unutup nereye gideceğimizi düşündüğümüz yerdir. Fakat yine de burası geçmişimize sırtımızı döndüğümüz yer de değildir. Örneğin Kuzey Ay Düğümü Koç - Güney Ay Düğümü Terazi eksenini ele aldığımızda bu, Terazi’nin derslerinin hepsini bitirip tamamladığımız ve şimdide Koç’u öğrenmemiz gerektiği anlamına gelmemektedir. Burada öğrenmemiz gereken Terazi’nin tecrübelerini Koç yoluyla deneyimlemeyi öğrenmemiz gerektiğidir. İki uç ayrı ayrı alınamaz. Terazi’yi deneyimleyip sonra da Koç’u deneyimleyemeyiz. Terzi ve Koç arasında bir denge noktası bulup birindeki tecrübeler sayesinde diğer ucu dengelemeyi öğrenmemiz gerekir. Böylece bir bütünlüğe varabiliriz.