Rüyada Ayıp - Ayıplı Görmek

Rüyada ayıp olan bir şeyi insanla­rın gözü önünde yaptığını ve bun­dan utanmadığını görmek, kınan­mayı hak eden bir davranışta bulun­maya işarettir.

Bir ayıp işlediğini ve bundan utan­dığını gören kimse, yaptıklarından pişman olur ve tövbe eder.

Rüyada kusurlu davrandığını gör­mek, azar işitmekle yorumlanmıştır.

Rüyada ayıp olan bir şeyin yapıl­ması, kötü huy ve çirkin ahlâka işa­rettir.

Rüya görülen ayıplı (özürlü, kusur­lu, defolu) şeyler, insanın keyfine ke­der veren durumlara işarettir.