Dünyamızdan bakıldığı zaman çevremizde milyonlarca yıldızın olduğu görülür. Bu yıldızların yaptığı çeşitli kümelenmelere takım yıldızlar ya da Astroloji´deki genel ifadeyle Burçlar ismi verilir. Uzayda bir çok burç ya da takım yıldız vardır fakat bizi Astrolojik açıdan bunların sadece oniki tanesi ilgilendirir. Bu oniki burca Zodyak kuşağı ismi verilir.

Bilindiği gibi dünyamız uzayda devamlı olarak hareket halindedir ve Güneşin çevresinde döner. Dünyanın bu dönüşünden dolayı, gene dünyadan bakıldığı zaman Güneş, uzayda ilerliyormuş gibi görünür. Aslında hareket eden Güneş değil, dünya olmasına rağmen bu önemli değildir. Güneş´in üç türlü hareketi vardır. Birincisi, Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden meydana gelir. Bu dönüş gece ve gündüzü meydana getirir. Dünyanın kendi eksenindeki dönüşü yüzünden Güneş her yirmidört saatte bir çevremizde bir tur atarmış gibi gelir. Güneş´in İkinci hareketi, Dünyanın, Güneş´in çevresindeki dönüşünden kaynaklanır. Dünyanın bu haraketi de yılları meydana getirir. Bu hareketten dolayı Güneş, uzayda, yaklaşık olarak günde bir derece ilerlermiş gibi görünür.

Bilindiği gibi bir daire 360 dereceden meydana gelir. Dünyanın Güneş çevresindeki dönüşünden dolayı Güneş birinci gün sıfır derecede görünüyorsa, ikinci gün birinci derecede, üçüncü gün ikinci derecede görünür ve böylece bir yıl içinde 360 dereceyi tamamlar. Güneş´in bu hareketi sırasında içinden geçtiği ya da geçermiş gibi göründüğü takım yıldızların ya da burçların sayısı onikidir. Çevremizdeki bu oniki burca Zodyak denildiği yukarda belirtilmişti. Zodyak´taki oniki burç ise Astroloji´yi meydana getiren Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Arslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarıdır.

Bir insanın doğumu sırasında Güneş hangi burçtaysa, insanın o burçtan olduğu kabul edilir. Güneşin üçüncü hareketiyse, Dünyanın, eksenindeki, mevsimleri meydana getiren kafa sallamasıyla ilgilidir ki, bu da Güneş´in kuzey ve Güney´e doğru alçalıp yükselmesine sebep olur. Bu hareketin Astrolojiyle olan ilişkisini daha sonra inceleyeceğiz. Astroloji´de burçların her biri 30 derece kabul edilir. Aslında bu burçların bazıları 30 dereceden uzun, bazıları daha kısa olabilir fakat Astrolojik yorumlar açısından bir şey farketmez. Mesela İkizler burcunun özellikleri ve kişiye verdiği karakter yorumlanırken gerçekte İkizler Burcu değil, Güneş´in, Astronomik olarak İkizler burcunda olduğu zaman değil, Zodyağın 60 ile 89. dereceleri arasında bulunduğu sırada verdiği etkiler yorumlanmaktadır. Özet olarak ´Ben Yay Burcuyum´demek aslında ´Ben 240 derece ile 269 derece arası doğumluyum´ demektir. Kabul etmelisinizki, böyle bir anlatım pratik olmaktan ziyade saçma sapan bir söz yığını, anlatması ve anlaşılması zor bir şeydir.

Bu yüzden Astrolojideki burç isimleri gerçek takım yıldızları değil, Zodyağın belli bölümlerini ifade etmek için kullanılan isimlerdir.

Astroloji Nedir ? Astroloji ve Fal Astroloji Burçlar Astroloji Fallar Astroloji Haritası

Astroloji, yunanca Astro ve Logos kelimelerinden türer. Astro; gezegen, yıldız ve planet demektir. Logos ise, mantık veya basit bir dil ile sözcük anlamına gelir. Aslında Astroloji'nin yunanca ismi Astrologos’tur. İngilizcesinde gördüğünüz Astrology kelimesinin "gy" kökü ise, tüm matematik ve istatistiksel ilimlere, yunanlıların vermiş olduğu bir tanımlama köküdür. Psikoloji ve Biyoloji gibi. Biz de bu kök "j" ve "i" harfleri ile verilir.

Aslında Astroloji, gezegensel zaman tablolarının çeşitli mitolojik semboller ile zenginleştirilerek sadece matematiksel ve istatistiksel bilgileri temel alan ve bu bilgileri insan ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini inceleme disiplinidir. Astrolojide kullanılan bilimsel gözlemler, hesaplamalar ve ölçümler birtakım sembolik kalıpların çerçevesini belirlemek için kullanılır. Bu kalıplar üzerinde yaşadığımız dünyanın nasıl oluştuğu konusunda bizi aydınlatırken hayatın sosyal, politik, duygusal ve diğer önemli alanlarını analiz etmemize ve bu konularda tahminlerde bulunmamıza yardımcı olur.

Her şey birbiriyle bağlantılıdır

Geniş bir perspektifte ele alındığında astroloji güçlü sembollerin anlamlı bir şekilde yorumlanmasıyla ilgilidir. Görünüşte karmaşık ve birbiriyle alakasız gözüken olayların doğru bir astroloji bilgisi çerçevesinde aslında bizimle direk bağlantılı olabileceği ve bunların bize günlük hayat deneyimleri olarak dönebileceği ortaya çıkar.

Astroloji, göksel cisimlerin insan karakteri ve kaderi üzerine olan etkilerinin neler olduğunun araştırılmasına ve anlatılmasına denir. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir. Nasıl ki Feng Shui dünyasal cisimlerin ve tasarımların insan yaşamı üzerine ve yaşamına olan etkilerini inceliyor ve yorumluyorsa, astroloji de göksel cisimlerin insan karakterini oluşturan ve hayatlarına yön veren etkilerini araştırır ve bundan haberdar eder. Astroloji Fal sanatı ya da ilmi olmamıştır.

Falcılık aynı zamanda büyücülüğe girer ki, bu asla astrolojiyle alakalı değildir. Astroloji size gelecekte ne gibi etkiler içerisinde kendinizi hissedebileceğinizden sizi haberdar edebileceğini iddia eder. Buna astrolojide transit etkiler denmektedir. Transit, geçiş anlamına gelir, yani transit etkiler gezegenlerin dönüşlerinin insan yaşamına olan etkileri. Bu etkiler, gezegenlerin sizin Yıldız Haritanızla nasıl iletişim içine geçtiğiyle alakalıdır. Buna Astrolojide Açılar denmektedir.

Astroloji, geleceğin ne getireceğini söylemez ya da geleceğin ne olacağını söylemez. Astroloji, kişilerin gelecekte ne gibi etkiler içerisinde olacağını açıkladığını iddia eder.

Astrolojiye göre insan karakteri, çocuk doğduğu anda ilk nefesini aldığı anda oluşur. O anda Gökyüzü konumu ne gösteriyorsa çocuğun kaderi ve karakteri ona göre şekillenir.

Kader kavramı astrolojide şu şekilde değerlendirilir. İnsanın bir karakter yapısı vardır. Bir de buna etki eden, göksel tesirler ( Yıldız Haritası ), yersel tesirler ( Feng Shui ), Aile, doğduğu ülke, doğduğu şehir ya da köyün karakter oluşumunda etkisi çoktur. Bütün bu bileşenler Yıldız Haritası'nın yorumlanmasında çok önemli bir yer teşkil eder. Yıldız Haritası bütün bu bileşenlerin çerçevesinde yorumlanmasını gerektirir. Dolayısıyla Astrolog'un bu bileşenleri analiz edebilmesi için, o kişiyle birebir irtibat kurması gerekir ki Yıldız Haritası'nı doğru yorumlayabilsin.

Astroloji insan karakterine ve yaşamına tek tesir eden tek etki değildir. Astroloji DNA'larımızdan gelen, anne, baba, doğdukları ülke ve onların yaşam biçimlerinin hepsinin insan yaşamı ve karakterine olan etkilerini kabul eder. Yıldız haritasında, görünen potansiyel etkiler, kişinin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, bulunduğu ortam ve konumlarla çok yakından ilişkilidir. Fakat bu etkinin varlığı hakkında herhangi bir bilimsel kanıt mevcut değildir.

Eskiden Astrologlar Efemeris (Ephemeris) (Gök Günlüğü ya da Yıldız Günlüğü) adı verilen ve gökyüzü konumunun gün, ay ve yıl olarak gösteren bir kitap ve ev tablolarını gösteren (table of houses) kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlardı.
Yıldız Haritası

Yıldız Haritası günümüzde yaygın olarak kabul edilen Batı astrolojisinde İlkbahar Ekinoksu (Nevruz) esas alınarak çıkartılır. Çıkartılan bu haritanın takımyıldızlarıyla bir alakası bulunmamaktadır. 0 Derece Koç burcu ilkbahar ekinoksunun başladığı noktadır. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında günler eşitlenir (12 saat gündüz, 12 saat gece). Bu nokta esas alındıktan sonra 360 Derece 12 eşit parçaya bölünerek burçlar kuşağı ortaya çıkartılır.

Yıldız Haritasında 12 Burç, 12 Ev ve 10 Gezegen vardır. Astrolojide evler 12 Burç kadar önemlidir. Gezegenler bulundukları evin etkilerini artırarak, kişinin karakter özelliklerine önemli etkileri olur. Yıldız haritası çocuğun Anne karınından çıkartılıp ilk nefesini aldığı an oluşan Semavi (yani Gökle ilgili, göğe ilişkin) haritadır.


Bu harita Dünya merkez alınarak çıkartılır. Bu haritaya Dünya Merkezli harita adı verilir. Bu haritaya yabancı dilde Geo (Dünya) + centric (merkezli) ya da Geocentric adı verilir. Bu harita bir şablon gibi bebeğin üzerine işlenir. İşte bu haritaya Yıldız Haritası ya da Doğum Haritası adı verilir.

Astroloji'de insanların, hayvanların Herşeyin Yıldız Haritası ya da Doğum Haritası çıkartılabilmektedir. Dolayısıyla Ülkelerin Kuruluş zamanları, O ülkenin Yıldız Haritasını oluşturmaktadır. Mesela, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini ilan ettiği an Türkiye'nin Yıldız Haritasını oluşmuştur.

Burç, astronomik olarak gökkubbede yer alan 12 Takım Yıldızına verilen isimdir. Astrominin incelediği takım Yıldızlarıyla Batı Astrolojisinin hiçbir alakası yoktur. Batı astrolojisi Mevsimleri esas alarak çıkartılır. Bir insanın anne karnından çıkıp ilk nefesini aldığı anda gökyüzü konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji Göksel olan cisimlerin İnsanla arasındaki ilişkiyi inceler fakat bilim dalı olarak kabul edilmez. Gökbilim ilmi ise Gökyüzünde bulunan Takım Yıldızlarını, Yıldızları, Göksel olan bütün cisimlerin inceleyen bilim dalıdır.

Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisi gerek karakter analizi ve gerek dasa sistemiyle yapılan gelecek öngörülerinde başarılı yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa adı verilir. Takım Yıldızları aynı zamanda Astronomiyle alakalıdır.

Burç kelimesi Arapçadan Türkçemize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre burç;

Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı

<
Burc Kelimesi Aynı zamanda Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 27. Sure'dir. Resmi kabul edilen Sure ise 85'tir. Sure'nin ilk Ayeti, "Andolsun o burçlarla dolu göğe" olarak başlar.

Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.

* Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay'dır.
* Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak'tır.
* Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır.
* Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık'tır.

Zodyak'a göre burç sırası:

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık. Bu sıralamayla bir burcun Zodyak'da (burçlar kuşağı) kaçıncı burç olduğu öğrenilebilir.

Gökyüzünde, Güneş’in görünüşteki hareketlerinin yer aldığı bölgeye Zodyak denir.Zodyak, astronomlar tarafından, aşağı yukarı 30. boylama denk düşen on iki burca (takımyıldız) ayrılmıştır.Güneşin bu burçlardan geçişi, yılın on iki aya böler.Her burcun ayrı bir adı vardır.

Burçlar üçerli takıma ayrılır ve her takım yılın bir mevsimini belirler.Sözgelimi yaz, Güneş’in Yengeç burcuna İlkbahar ise koç Burcu’na girmesiyle başlar.

Daha önce Mezopotamya’da bilinen burç işaretleri, gökcisimlerinin insanın yazgısı üzerindeki etkisini inceleyen bir bilim dalının, yani Astroloji’nin (yıldız falı) temelidir.

İnsanoğlu, Ay’ın, gezegenlerin değişik yönleriyle, yıldızların hareketleriyle Güneş ve Ay tutulmalarıyla v.b. etkilenmiş, olayları hesaplamak yada önceden tahmin etmek için kullanabileceği ön belirtileri bütün bu devinimlerde görmek istemiştir.Böylece bireylerin doğduğu anda gökcisimlerinin konumuna dayandırılan ve onların geleceğini haber verme iddiasında olan yıldız falları hazırlanmıştır.

On iki burç:Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlar, 2 000 yıl önce yan yana oldukları takım yıldızlara göre adlandırılmışlardır. Takımyıldızlarla burçların tekrar rastlaşması için, 25.790 yıl geçmesi gerekir.Batı astrolojisinin takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. Fakat, Hint Astrolojisi'nin vardır. Hint Astrolojisi takımyıldızlarını esas alır. Lakin Karakter Analizi yapılırken görülen tutarsızlık nedeniyle Batı da(Hıristiyan dünyasında) bu astroloji kabul görmemiştir. Hint astrolojisiyle Batı Astrolojisi arasında yaklaşık 23,5 derecelik bir kayma vardır. Mesela 31 Mart ta doğan birisinin Güneşi (kişinin burcu olarak bildiği şey aslında Güneş burcudur) yaklaşık 10 derece Koç burcunda çıkarken, Hint Astrolojisi’nde bu yaklaşık 23,5 derece geri kaydırıldığında Koç burcu olan kişi Balık burcu olmuş olur ki, bu Batı astrologları tarafından tutarlı görülmemiştir.

Esasında Batı (Hıristiyan) Astrolojisi temelini Arap Astrolojisi’nden alır. Göksel konumun matematiğini ilk geliştirenler müslüman Araplar olmuştur. Trigonometri batı dünyasına Arap alimlerinden geçmiştir. Günümüzde kullanılan Uzay matematiğinin en önemli temel taşları Müslüman alimler tarafından keşfedilmiş, daha sonra bu bilgileri Hıristiyan'lar alıp geliştirmişlerdir.

Yükselen burç, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Yıldız haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yönetcisidir.
Örneğin Yükselen Burca Mars karşıt(180°), Kare(90°) ya da Kavuşum(0°) yapıyorsa kişinin karakterinde hemen Mars önplana çıkacaktır. Astrolojide Mars kısaca Libido'yu(Cinsel Dürtüler), Kazanma isteğini, Savaşma arzusunu, Erkekliği ve İradeyi gösterir. Eğer Yıldız Haritasında Mars Yükselen Burç, Güneş ve Ay'la kavuşum, kare ya da karşıt açı içindeyse bu kişide agresiflik, erkeksilik, savaşçılık, sataşmaya yatkınlık ön plana çıkacaktır.

Mars Güneşle Güçlü bir açı(kavuşum, kare ve karşıt açı) oluşturuyorsa, kişi erkekse; maçoluğa yatkınlık, eğer dişiyse erkeksi bir kadınlık hissiyatı güçlü olacaktır. Yükselen Burç'la güçlü bir açı oluşturuyorsa, dış dünyaya gösterdiği yüzünde bir agresiflik, devamlı her şeyi elde etme isteği, hep kazanma ve yenme dürtüleri önplana çıkacaktır. Dolayısıyla Yükselen Burca bakılarak, kişinin dış dünyaya gösterdiği yüzü hakkında kesin bir vurgulama asla yapılamaz.

Astrolojide Güneş Ruh'u, Ay Nefs'i ve Yükselen Burç'ta Beden'i sembolize eder. Güneş anla alakalıdır, Ay ise geçmiş. Güneş veren'dir, Ay ise alan ve yansıtan. Güdümsel Tepkiler, İçgüdüler ve hafıza Ay Burcu'yla alakalıdır. Ayın bulunduğu Burç ve diğer gezegenlerden aldığı açılar, kişinin Güdümsel mekanizmasının ne yönde çalıştığını gösterir.

Paylaş

Dünyamızdan bakıldığı zaman çevremizde milyonlarca yıldızın olduğu görülür. Bu yıldızların yaptığı çeşitli kümelenmelere takım yıldızlar ya da Astroloji´deki genel ifadeyle Burçlar ismi verilir. Uzayda bir çok burç ya da takım yıldız vardır fakat bizi Astrolojik açıdan bunların sadece oniki tanesi ilgilendirir. Bu oniki burca Zodyak kuşağı ismi verilir.

Bilindiği gibi dünyamız uzayda devamlı olarak hareket halindedir ve Güneşin çevresinde döner. Dünyanın bu dönüşünden dolayı, gene dünyadan bakıldığı zaman Güneş, uzayda ilerliyormuş gibi görünür. Aslında hareket eden Güneş değil, dünya olmasına rağmen bu önemli değildir. Güneş´in üç türlü hareketi vardır. Birincisi, Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden meydana gelir. Bu dönüş gece ve gündüzü meydana getirir. Dünyanın kendi eksenindeki dönüşü yüzünden Güneş her yirmidört saatte bir çevremizde bir tur atarmış gibi gelir. Güneş´in İkinci hareketi, Dünyanın, Güneş´in çevresindeki dönüşünden kaynaklanır. Dünyanın bu haraketi de yılları meydana getirir. Bu hareketten dolayı Güneş, uzayda, yaklaşık olarak günde bir derece ilerlermiş gibi görünür.

Bilindiği gibi bir daire 360 dereceden meydana gelir. Dünyanın Güneş çevresindeki dönüşünden dolayı Güneş birinci gün sıfır derecede görünüyorsa, ikinci gün birinci derecede, üçüncü gün ikinci derecede görünür ve böylece bir yıl içinde 360 dereceyi tamamlar. Güneş´in bu hareketi sırasında içinden geçtiği ya da geçermiş gibi göründüğü takım yıldızların ya da burçların sayısı onikidir. Çevremizdeki bu oniki burca Zodyak denildiği yukarda belirtilmişti. Zodyak´taki oniki burç ise Astroloji´yi meydana getiren Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Arslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarıdır.

Bir insanın doğumu sırasında Güneş hangi burçtaysa, insanın o burçtan olduğu kabul edilir. Güneşin üçüncü hareketiyse, Dünyanın, eksenindeki, mevsimleri meydana getiren kafa sallamasıyla ilgilidir ki, bu da Güneş´in kuzey ve Güney´e doğru alçalıp yükselmesine sebep olur. Bu hareketin Astrolojiyle olan ilişkisini daha sonra inceleyeceğiz. Astroloji´de burçların her biri 30 derece kabul edilir. Aslında bu burçların bazıları 30 dereceden uzun, bazıları daha kısa olabilir fakat Astrolojik yorumlar açısından bir şey farketmez. Mesela İkizler burcunun özellikleri ve kişiye verdiği karakter yorumlanırken gerçekte İkizler Burcu değil, Güneş´in, Astronomik olarak İkizler burcunda olduğu zaman değil, Zodyağın 60 ile 89. dereceleri arasında bulunduğu sırada verdiği etkiler yorumlanmaktadır. Özet olarak ´Ben Yay Burcuyum´demek aslında ´Ben 240 derece ile 269 derece arası doğumluyum´ demektir. Kabul etmelisinizki, böyle bir anlatım pratik olmaktan ziyade saçma sapan bir söz yığını, anlatması ve anlaşılması zor bir şeydir.

Bu yüzden Astrolojideki burç isimleri gerçek takım yıldızları değil, Zodyağın belli bölümlerini ifade etmek için kullanılan isimlerdir.

Astroloji Nedir ? Astroloji ve Fal Astroloji Burçlar Astroloji Fallar Astroloji Haritası

Astroloji, yunanca Astro ve Logos kelimelerinden türer. Astro; gezegen, yıldız ve planet demektir. Logos ise, mantık veya basit bir dil ile sözcük anlamına gelir. Aslında Astroloji'nin yunanca ismi Astrologos’tur. İngilizcesinde gördüğünüz Astrology kelimesinin "gy" kökü ise, tüm matematik ve istatistiksel ilimlere, yunanlıların vermiş olduğu bir tanımlama köküdür. Psikoloji ve Biyoloji gibi. Biz de bu kök "j" ve "i" harfleri ile verilir.

Aslında Astroloji, gezegensel zaman tablolarının çeşitli mitolojik semboller ile zenginleştirilerek sadece matematiksel ve istatistiksel bilgileri temel alan ve bu bilgileri insan ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini inceleme disiplinidir. Astrolojide kullanılan bilimsel gözlemler, hesaplamalar ve ölçümler birtakım sembolik kalıpların çerçevesini belirlemek için kullanılır. Bu kalıplar üzerinde yaşadığımız dünyanın nasıl oluştuğu konusunda bizi aydınlatırken hayatın sosyal, politik, duygusal ve diğer önemli alanlarını analiz etmemize ve bu konularda tahminlerde bulunmamıza yardımcı olur.

Her şey birbiriyle bağlantılıdır

Geniş bir perspektifte ele alındığında astroloji güçlü sembollerin anlamlı bir şekilde yorumlanmasıyla ilgilidir. Görünüşte karmaşık ve birbiriyle alakasız gözüken olayların doğru bir astroloji bilgisi çerçevesinde aslında bizimle direk bağlantılı olabileceği ve bunların bize günlük hayat deneyimleri olarak dönebileceği ortaya çıkar.

Astroloji, göksel cisimlerin insan karakteri ve kaderi üzerine olan etkilerinin neler olduğunun araştırılmasına ve anlatılmasına denir. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir. Nasıl ki Feng Shui dünyasal cisimlerin ve tasarımların insan yaşamı üzerine ve yaşamına olan etkilerini inceliyor ve yorumluyorsa, astroloji de göksel cisimlerin insan karakterini oluşturan ve hayatlarına yön veren etkilerini araştırır ve bundan haberdar eder. Astroloji Fal sanatı ya da ilmi olmamıştır.

Falcılık aynı zamanda büyücülüğe girer ki, bu asla astrolojiyle alakalı değildir. Astroloji size gelecekte ne gibi etkiler içerisinde kendinizi hissedebileceğinizden sizi haberdar edebileceğini iddia eder. Buna astrolojide transit etkiler denmektedir. Transit, geçiş anlamına gelir, yani transit etkiler gezegenlerin dönüşlerinin insan yaşamına olan etkileri. Bu etkiler, gezegenlerin sizin Yıldız Haritanızla nasıl iletişim içine geçtiğiyle alakalıdır. Buna Astrolojide Açılar denmektedir.

Astroloji, geleceğin ne getireceğini söylemez ya da geleceğin ne olacağını söylemez. Astroloji, kişilerin gelecekte ne gibi etkiler içerisinde olacağını açıkladığını iddia eder.

Astrolojiye göre insan karakteri, çocuk doğduğu anda ilk nefesini aldığı anda oluşur. O anda Gökyüzü konumu ne gösteriyorsa çocuğun kaderi ve karakteri ona göre şekillenir.

Kader kavramı astrolojide şu şekilde değerlendirilir. İnsanın bir karakter yapısı vardır. Bir de buna etki eden, göksel tesirler ( Yıldız Haritası ), yersel tesirler ( Feng Shui ), Aile, doğduğu ülke, doğduğu şehir ya da köyün karakter oluşumunda etkisi çoktur. Bütün bu bileşenler Yıldız Haritası'nın yorumlanmasında çok önemli bir yer teşkil eder. Yıldız Haritası bütün bu bileşenlerin çerçevesinde yorumlanmasını gerektirir. Dolayısıyla Astrolog'un bu bileşenleri analiz edebilmesi için, o kişiyle birebir irtibat kurması gerekir ki Yıldız Haritası'nı doğru yorumlayabilsin.

Astroloji insan karakterine ve yaşamına tek tesir eden tek etki değildir. Astroloji DNA'larımızdan gelen, anne, baba, doğdukları ülke ve onların yaşam biçimlerinin hepsinin insan yaşamı ve karakterine olan etkilerini kabul eder. Yıldız haritasında, görünen potansiyel etkiler, kişinin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, bulunduğu ortam ve konumlarla çok yakından ilişkilidir. Fakat bu etkinin varlığı hakkında herhangi bir bilimsel kanıt mevcut değildir.

Eskiden Astrologlar Efemeris (Ephemeris) (Gök Günlüğü ya da Yıldız Günlüğü) adı verilen ve gökyüzü konumunun gün, ay ve yıl olarak gösteren bir kitap ve ev tablolarını gösteren (table of houses) kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlardı.
Yıldız Haritası

Yıldız Haritası günümüzde yaygın olarak kabul edilen Batı astrolojisinde İlkbahar Ekinoksu (Nevruz) esas alınarak çıkartılır. Çıkartılan bu haritanın takımyıldızlarıyla bir alakası bulunmamaktadır. 0 Derece Koç burcu ilkbahar ekinoksunun başladığı noktadır. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında günler eşitlenir (12 saat gündüz, 12 saat gece). Bu nokta esas alındıktan sonra 360 Derece 12 eşit parçaya bölünerek burçlar kuşağı ortaya çıkartılır.

Yıldız Haritasında 12 Burç, 12 Ev ve 10 Gezegen vardır. Astrolojide evler 12 Burç kadar önemlidir. Gezegenler bulundukları evin etkilerini artırarak, kişinin karakter özelliklerine önemli etkileri olur. Yıldız haritası çocuğun Anne karınından çıkartılıp ilk nefesini aldığı an oluşan Semavi (yani Gökle ilgili, göğe ilişkin) haritadır.


Bu harita Dünya merkez alınarak çıkartılır. Bu haritaya Dünya Merkezli harita adı verilir. Bu haritaya yabancı dilde Geo (Dünya) + centric (merkezli) ya da Geocentric adı verilir. Bu harita bir şablon gibi bebeğin üzerine işlenir. İşte bu haritaya Yıldız Haritası ya da Doğum Haritası adı verilir.

Astroloji'de insanların, hayvanların Herşeyin Yıldız Haritası ya da Doğum Haritası çıkartılabilmektedir. Dolayısıyla Ülkelerin Kuruluş zamanları, O ülkenin Yıldız Haritasını oluşturmaktadır. Mesela, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini ilan ettiği an Türkiye'nin Yıldız Haritasını oluşmuştur.

Burç, astronomik olarak gökkubbede yer alan 12 Takım Yıldızına verilen isimdir. Astrominin incelediği takım Yıldızlarıyla Batı Astrolojisinin hiçbir alakası yoktur. Batı astrolojisi Mevsimleri esas alarak çıkartılır. Bir insanın anne karnından çıkıp ilk nefesini aldığı anda gökyüzü konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji Göksel olan cisimlerin İnsanla arasındaki ilişkiyi inceler fakat bilim dalı olarak kabul edilmez. Gökbilim ilmi ise Gökyüzünde bulunan Takım Yıldızlarını, Yıldızları, Göksel olan bütün cisimlerin inceleyen bilim dalıdır.

Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisi gerek karakter analizi ve gerek dasa sistemiyle yapılan gelecek öngörülerinde başarılı yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa adı verilir. Takım Yıldızları aynı zamanda Astronomiyle alakalıdır.

Burç kelimesi Arapçadan Türkçemize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre burç;

Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı

<
Burc Kelimesi Aynı zamanda Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 27. Sure'dir. Resmi kabul edilen Sure ise 85'tir. Sure'nin ilk Ayeti, "Andolsun o burçlarla dolu göğe" olarak başlar.

Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.

* Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay'dır.
* Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak'tır.
* Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır.
* Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık'tır.

Zodyak'a göre burç sırası:

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık. Bu sıralamayla bir burcun Zodyak'da (burçlar kuşağı) kaçıncı burç olduğu öğrenilebilir.

Gökyüzünde, Güneş’in görünüşteki hareketlerinin yer aldığı bölgeye Zodyak denir.Zodyak, astronomlar tarafından, aşağı yukarı 30. boylama denk düşen on iki burca (takımyıldız) ayrılmıştır.Güneşin bu burçlardan geçişi, yılın on iki aya böler.Her burcun ayrı bir adı vardır.

Burçlar üçerli takıma ayrılır ve her takım yılın bir mevsimini belirler.Sözgelimi yaz, Güneş’in Yengeç burcuna İlkbahar ise koç Burcu’na girmesiyle başlar.

Daha önce Mezopotamya’da bilinen burç işaretleri, gökcisimlerinin insanın yazgısı üzerindeki etkisini inceleyen bir bilim dalının, yani Astroloji’nin (yıldız falı) temelidir.

İnsanoğlu, Ay’ın, gezegenlerin değişik yönleriyle, yıldızların hareketleriyle Güneş ve Ay tutulmalarıyla v.b. etkilenmiş, olayları hesaplamak yada önceden tahmin etmek için kullanabileceği ön belirtileri bütün bu devinimlerde görmek istemiştir.Böylece bireylerin doğduğu anda gökcisimlerinin konumuna dayandırılan ve onların geleceğini haber verme iddiasında olan yıldız falları hazırlanmıştır.

On iki burç:Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlar, 2 000 yıl önce yan yana oldukları takım yıldızlara göre adlandırılmışlardır. Takımyıldızlarla burçların tekrar rastlaşması için, 25.790 yıl geçmesi gerekir.Batı astrolojisinin takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. Fakat, Hint Astrolojisi'nin vardır. Hint Astrolojisi takımyıldızlarını esas alır. Lakin Karakter Analizi yapılırken görülen tutarsızlık nedeniyle Batı da(Hıristiyan dünyasında) bu astroloji kabul görmemiştir. Hint astrolojisiyle Batı Astrolojisi arasında yaklaşık 23,5 derecelik bir kayma vardır. Mesela 31 Mart ta doğan birisinin Güneşi (kişinin burcu olarak bildiği şey aslında Güneş burcudur) yaklaşık 10 derece Koç burcunda çıkarken, Hint Astrolojisi’nde bu yaklaşık 23,5 derece geri kaydırıldığında Koç burcu olan kişi Balık burcu olmuş olur ki, bu Batı astrologları tarafından tutarlı görülmemiştir.

Esasında Batı (Hıristiyan) Astrolojisi temelini Arap Astrolojisi’nden alır. Göksel konumun matematiğini ilk geliştirenler müslüman Araplar olmuştur. Trigonometri batı dünyasına Arap alimlerinden geçmiştir. Günümüzde kullanılan Uzay matematiğinin en önemli temel taşları Müslüman alimler tarafından keşfedilmiş, daha sonra bu bilgileri Hıristiyan'lar alıp geliştirmişlerdir.

Yükselen burç, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Yıldız haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yönetcisidir.
Örneğin Yükselen Burca Mars karşıt(180°), Kare(90°) ya da Kavuşum(0°) yapıyorsa kişinin karakterinde hemen Mars önplana çıkacaktır. Astrolojide Mars kısaca Libido'yu(Cinsel Dürtüler), Kazanma isteğini, Savaşma arzusunu, Erkekliği ve İradeyi gösterir. Eğer Yıldız Haritasında Mars Yükselen Burç, Güneş ve Ay'la kavuşum, kare ya da karşıt açı içindeyse bu kişide agresiflik, erkeksilik, savaşçılık, sataşmaya yatkınlık ön plana çıkacaktır.

Mars Güneşle Güçlü bir açı(kavuşum, kare ve karşıt açı) oluşturuyorsa, kişi erkekse; maçoluğa yatkınlık, eğer dişiyse erkeksi bir kadınlık hissiyatı güçlü olacaktır. Yükselen Burç'la güçlü bir açı oluşturuyorsa, dış dünyaya gösterdiği yüzünde bir agresiflik, devamlı her şeyi elde etme isteği, hep kazanma ve yenme dürtüleri önplana çıkacaktır. Dolayısıyla Yükselen Burca bakılarak, kişinin dış dünyaya gösterdiği yüzü hakkında kesin bir vurgulama asla yapılamaz.

Astrolojide Güneş Ruh'u, Ay Nefs'i ve Yükselen Burç'ta Beden'i sembolize eder. Güneş anla alakalıdır, Ay ise geçmiş. Güneş veren'dir, Ay ise alan ve yansıtan. Güdümsel Tepkiler, İçgüdüler ve hafıza Ay Burcu'yla alakalıdır. Ayın bulunduğu Burç ve diğer gezegenlerden aldığı açılar, kişinin Güdümsel mekanizmasının ne yönde çalıştığını gösterir.

Dinçer Güner 29 Mayıs-4 Haziran 2017 Haftası Burçlar

Dinçer Güner Astrolog Dinçer Güner 29 Mayıs - 4 Haziran 2017 Haftalık Burç Yorumları Mars bu hafta Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 21 Temmuz...

28 Mayis 2017 Günlük Burç Yorumu

KOÇ : Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözüml...

Hakan Kırkoğlu 29 Mayıs 2017 Haftası Burçlar

Astrolog Hakan Kırkoğlu 29 Mayıs - 4 Haziran 2017 Haftalık Burç Yorumları Koç Burcu Bu hafta bir yandan yakın çevrenizdeki konular, değişikl...

Dinçer Güner 27 Mayıs 2017 Günlük Burçlar

27 Mayıs Cumartesi – Günlük tüyolar Öğlen saat 13:00 civarı Ay Yengeç burcuna geçiş yapacak. Sizi rahatlatan, aşina olduğunuz, güven bulduğu...

27 Mayis 2017 Günlük Burç Yorumu

Bugün Burcum Ne Diyor? KOÇ: Duygusal konularda fikir yürütmekten kaçınmalısınız. Fevri davranışlarınızla, çevrenize yanlış örnek olabilirsi...